Privacy statement

We zijn het ermee eens dat de privacy van alle persoonlijke informatie belangrijk is voor elk individu. Alle persoonlijke informatie die wordt verzameld om uw bestelling te verwerken en uit te voeren, moet minimaal, privé, correct, veilig en vooral onder controle van het individu blijven. We delen geen creditcardgegevens met derden, behalve voor het verwerken van betalingen voor het product dat u hebt besteld. We zullen alleen relevante persoonlijke informatie vragen en gebruiken die nodig is om ons bedrijf te leiden. Alle informatie die voor MOYA wordt verzameld, is uitsluitend voor het doel en gebruik van MOYA.

MOYA is de handelsnaam van de firma MOYA en VAN DER LAAG. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop MOYA omgaat met persoonsgegevens die zijn verzameld via de website moya.nl of via andere aan MOYA gelieerde websites, en via de galerie MOYA / VAN DER LAAG galerie & atelier.

1. Contactgegevens

MOYA
Spiegelgracht 36 sous
1017 JS Amsterdam
+ 31207370679

Als u vragen of klachten heeft in verband met deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@moya.nl of per brief op Spiegelgracht 36 sous, 1017 JS Amsterdam, onder vermelding van de referentie ‘MOYA Privacyverklaring’.

2. Wat voor soort persoonlijke informatie verwerken wij en waarom?

MOYA verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie om de volgende redenen.

2.1. Aankopen en aftersales

Als u een aankoop doet of heeft gedaan op de MOYA-website of in de MOYA-galerij, verzamelt en verwerkt MOYA informatie over uw naam, contactgegevens, aankoopgegevens en betalingsgegevens om de aankooptransactie te voltooien (en voor aftersales, reparaties en/of garantiewerkzaamheden) en het nakomen van de desbetreffende contracten die u met MOYA sluit.

Tijdens het aankoopproces kunt u MOYA ook vrijwillig informatie verstrekken over uw afmetingen (vinger-, hals- of polsmaat) of bepaalde interesses (in modellen of evenementen). MOYA verwerkt deze informatie vervolgens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar MOYA via info@moya.nl. Elke intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

MOYA bewaart informatie over u maximaal twee jaar nadat de betreffende transactie is afgerond, behalve als het de informatie moet bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

2.2. Evenementen

Als u interesse hebt in een van MOYA’s evenementen, dan houdt MOYA informatie bij over welke evenementen u geïnteresseerd bent, voor welke evenementen u uitgenodigd bent en naar welke evenementen u gaat. MOYA verwerkt hiervoor uw naam en contactgegevens.

Deze informatie wordt verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar MOYA, info@moya.nl. Elke intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

MOYA bewaart uw gegevens maximaal een jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met MOYA.

2.3. Contactformulier website

Als u het contactformulier invult, verwerkt MOYA informatie over uw naam, e-mailadres, het onderwerp en de inhoud van het bericht om uw bericht te beantwoorden en indien nodig verdere actie te ondernemen. MOYA bewaart uw gegevens maximaal twee jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met MOYA.

MOYA verwerkt de persoonlijke informatie die zij via het contactformulier ontvangt op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar MOYA, info@moya.nl. Elke intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

2.4. Nieuwsbrieven

Als u zich aanmeldt voor de MOYA-nieuwsbrief, zal MOYA de door u verstrekte informatie (naam en e-mailadres) alleen gebruiken om u deze relevante nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden via een link in de nieuwsbrief. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u uit de mailinglijst van MOYA verwijderd.

MOYA maakt gebruik van door Mailchimp geleverde diensten in verband met de nieuwsbrief. MailChimp slaat de verzamelde informatie op servers in de Verenigde Staten op. Mailchimp is aangesloten bij de EU-VS. Privacy Shield Framework, en houdt zich aan de principes die ervoor zorgen dat dit niet het geval is. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau is voor de verwerking van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

MOYA verwerkt de persoonlijke informatie die zij ontvangt in verband met de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden via een link in de nieuwsbrief. Elke intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

2.5. Wifi

Als u de Wi-Fi-faciliteiten gebruikt die MOYA in de galerie biedt, verwerkt MOYA de volgende informatie:

 • Naam.
 • E-mailadres.
 • Facebook-accountlink (als u uw profiel hebt gebruikt om toegang te krijgen tot het Wi-Fi-netwerk van MOYA).

MOYA verwerkt deze informatie vervolgens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar MOYA, info@moya.nl. Elke intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.
MOYA bewaart uw gegevens niet langer dan een jaar nadat MOYA deze gegevens heeft verzameld.

2.6. Cookies

MOYA verzamelt en verwerkt via haar website verschillende soorten persoonsgegevens met behulp van cookies. Lees voor meer informatie het cookiebeleid van MOYA op de cookieverklaring.

3. Waarvoor gebruikt MOYA uw persoonsgegevens?

MOYA gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de levering van producten en diensten aan klanten uit te voeren, inclusief de uitvoering van aftersales (klantenservice, reparaties, onderhoud en feedback) en om contact met klanten op te nemen;
  • om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken, onder meer over aanbiedingen en evenementen (op basis van uw interesses of anderszins), en voor marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten (over nieuws, nieuwe collecties, evenementen en speciale promoties van MOYA);
  • het aanbieden van wifi in de galerie (inclusief de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van het wifi-netwerk te beschermen en fraude tegen te gaan).

4. Delen van persoonlijke gegevens

MOYA zal uw persoonlijke gegevens niet delen met of openbaar maken op een andere manier aan derden, behalve op de hieronder beschreven manier.

In verband met deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider;
 • Betalingsdienstaanbieder;
 • Bezorgbedrijven;
 • Aanbieder van chatfuncties.

Onder bepaalde omstandigheden moeten wij mogelijk uw persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van een regelgevende instantie of andere overheidsinstantie, om onze rechten te beschermen of verdedigen, of om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te bestrijden. activiteiten, vermoedelijke gevallen van fraude en schendingen van de toepasselijke voorwaarden.

Wij behouden ons ook het recht voor om, als wij (een deel van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen, de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld over te dragen aan de overnemende partij.

5. Overdracht van persoonlijke gegevens

Voor gegevensverwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden in landen buiten de EU / EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

6. Privacy rechten

MOYA respecteert de privacy rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • u hebt het recht om MOYA met redelijke tussenpozen te vragen u te informeren of er al dan niet persoonsgegevens over u zijn verwerkt, en zo ja, om u toegang te verlenen tot deze persoonsgegevens;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of bijwerken als ze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien geautomatiseerde procedures worden gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming of in verband met de uitvoering van een overeenkomst.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@moya.nl of per brief op Spiegelgracht 36 sous, 1017 JS Amsterdam, onder vermelding van de verwijzing ‘Uitoefening van privacy rechten’. Voor verificatiedoeleinden wordt u mogelijk gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, zodat we uw identiteit kunnen bevestigen. MOYA zal proberen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de regelgevende instantie als u denkt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacy- en gegevensbeschermingswetten. De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats in verband met de gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

8. Wijzigingen in verband met deze privacyverklaring

MOYA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u daarom aan deze privéverklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 7 mei 2020.